Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület Pestszentlőrinci Gyülekezete (székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18., a továbbiakban: „Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása

Amennyiben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet e személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljából fogja felhasználni.

2. Adatkezelő

Az adatkezelő: Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület Pestszentlőrinci Gyülekezete

székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 18.

Adószám: 18657724-1-43

Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet vezetője: Paul Henderson

Telefonszám: +36 1 603-1818

E-mail cím: budapest@agapenet.hu

Honlap: https://pestszentlorinc.agapenet.hu

Adatkezelésért felelős személy: Reichert Rózsa

3. Az érintett személyes adatok köre

Név, cím, telefonszám, e-mail cím

4. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet kapcsolatot tarthasson a honlapján feliratkozókkal, rendezvények regisztrációja során a rendezvénnyel kapcsolatos információkat küldhessen.

5. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

7. A személyes adatok címzettjei:

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

8. Érintett jogai

Ön jogosult a kapcsolattartáshoz adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni a fent megjelölt elérhetőségek valamenyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:

I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
II. A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;

III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;

IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezett;

V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;

VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van.

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezethez, vagy annak adatkezelésért felelős személyéhez, a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken. A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek

Ha a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet részletes adatvédelmi szabályzata megismerhető a székhelyén, további információ kérhető a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.