Közösségünk

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet küldetéseGyülekezetünk küldetése az, hogy megismerjük a Mennyei Atya feltétel nélküli szeretetét, megtaláljuk a gyógyulást és a teljességet az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, illetve felkészültek, és készek legyünk megosztani a Mennyei Atya szeretetét a bennünket körülvevő világgal is.

Legfőbb célunk a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat hiteles megélése, és az, hogy az Ő életet átformáló erejét megismertessük a körülöttünk élő emberekkel is. Hisszük, hogy az Újszövetségben említett karizmák, szellemi ajándékok ma is működnek, és rajtunk, Isten gyermekein keresztül ma is testi-lelki gyógyulások, és szellemi felszabadulások történhetnek.

Gyülekezetünk neve a Bibliában az Isten szeretetének kifejezésére használt görög “agapé” szóból származik, amelynek jelentése: olyan baráti, önzetlen, önfeláldozó szeretet, amely nincs feltételekhez kötve. Mindenekelőtt Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét jelenti, de azt a magatartást is magába foglalja, amely során a magunk érdekeit háttérbe szorítva egymás javára törekszünk. Ez a szeretet a Biblia szerint soha nem szűnik meg, és ez jelenti minden cselekedetünk valódi értékét. E nélkül a szeretet nélkül üres és értelmetlen lenne az életünk.

Közösségünk – amely jelenleg közel 400 tagot számlál – 1998-ban költözött át a pestszentlőrinci Havanna-lakótelepre, a jelenlegi gyülekezeti központunkba, ahol hetente tartjuk meg Istentiszteleteinket, és ahol hétköznapokon is számos találkozásra van lehetőség különféle kisebb csoportokban. Ennek keretében hetente tart a gyülekezet ifjúsága ifiesteket, rendszeresen tartanak találkozókat a huszonéves fiatalok is AGAPÉ 20Plusz néven, és természetesen az idősebbek számára is lehetőség van a találkozásra a nyugdíjas alkalmak keretében.

Vasárnaponként délelőtt 9.30-től tarjuk istentiszteleti alkalmainkat imaházunkban, amelyeket az érdeklődők akár élőben is követhetnek YouTube csatornánkon keresztül. Az Istentiszteletek része az Istent dicsőítő éneklés, az igehirdetés, az ima, valamint a személyes életben átélt és másokat erősítő bizonyságtételek. Az igehirdetés alatt a gyermekek számára korosztályonként külön foglalkozásokat biztosítunk.

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet a kereszténység protestáns ágához tartozó felekezet, amelynek gyökerei a Magyarországi Baptista Egyházba nyúlnak vissza. Az 1932-ben alakult Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet irányítását 1988-ban Perjesi István lelkipásztor vette át. Vezetésével a gyülekezet egyre inkább az 1980-as évektől hazánkban is teret nyerő karizmatikus irányba fordult. A gyülekezet szellemi megújulása nyomán az 1990-es évek elejétől az ország minden tájáról havonta ezrek vettek részt a Pestlőrinci Sportcsarnokban tartott Istentiszteleteinken, majd – élve az akkori jogi lehetőségekkel – közösségünket 1995. augusztus 28-án a bíróság kérésünkre önálló egyházként jegyezte be Agapé Gyülekezet néven. Az időközben megváltozott jogi körülmények következtében gyülekezetünk 2012-től vallási tevékenységet végző egyesület formájában működik, 2014-től Paul Henderson pásztor vezetésével.